tirsdag 13. januar 2009

Mie & Modalen As i boks...


Den 13. januar ble firmaet Mie & Modalen As registrert. Det er Else-Marie (Mie) som er daglig leder, mens Svein Lindberg er styreformann. Firmaet skal ta over virksomheten til Modalen Maskin og i tillegg begynne med tømmertransport etter hogstmaskinene til Struksnæs Skog AS på Bjoneroa.