torsdag 19. november 2009

Så skjedde det...

Da vi samlet virke etter rydding av gjengrodd beite, ble det for bløtt og maskina gikk ned i et gjørmehøl. Marius som var utplassert i arbeidsuke fra skolen, lærte hvordan en får opp en skogsmaskin som ikke klarer det ved egen hjelp. Stor takk til Jonny og Lars hos LV Skog som kom ilende til med en stammelunner! Og spora etter maskin??? - dem fløyt i hopes og er knapt synlige...