mandag 8. februar 2010

Rydding av Steinsletta Kulturlandskap

Rydding og uttak av virke til bioenergi er i gang på Steinsletta. Dette være seg jordekanter, gamle beiteområder og langs bekkedraga. På denne måten får en tilbake kulturlandskapet slik det så ut den gang det var vanlig med beitedyr.

Anslagsvis vil det totalt på dette prosjektet dreie seg om en produksjon av mellom 4000-5000 lm3 ferdig produsert flis. Det vil først gi ei løs kvistdynge som rommer nær 9000 kubikk... eller rundt 160 turer med lastebæreren...
De tre øvre bildene er tatt av Espen "Bjellaberg"