torsdag 18. juni 2009

Ny entreprenør har kommet!
Etter noen timer med slit ble det familieforøkning og den nye entreprenøren og kiteren så dagens lys tirsdag 16.juni 2009 kl 11:47. Lengda var 54 cm og vekta stoppa på 4180 gram. Fortsatt ei stund til han rekker ned til pedalen i lastebæreren, men skiene vil ligge klare straks han klarer å gå! Alt er bra både med mor og barn, og navn... - det ble Knut Engebret

Og han Knut skal tidlig krøkes, og under vedlikehold av lastebæreren var han med hele dagen!

mandag 1. juni 2009

Kjøring av grot


Kjøring av grot går ut på å få hogstavfallet ut av skogen etter hogst. Dette virket blir hugget opp til flis som går til større varmeanlegg.

Til handtering av grot brukes en "ris-klo". Det er ei klo uten tverrfjøl nederst på kjeften. Dette da fjøla vil dra med seg stein og grus opp sammen med kvisten. Vi bygde om ei vanlig tømmerklo som er forsterket på siden og klørne er kappet 25 cm kortere enn vanlig.


Selv uten spesialpåbygg på bakvogna, klarer en på få med nesten 20 løs m3 virke. Dette utgjør i underkant av 7 fast m3. Noe uvant å kjøre i forhold til vanlig tømmer, men tross alt moro!