lørdag 14. februar 2009

Den første maskinen er kommet

Den første maskinen ble en Valmet 860.1. Maskinen går daglig etter en hogstmaskin hos Struksnæs Skog AS. Som en ser er det kommet rikelig med snø oppe ved Bjoneroa, men foreløpig er det ikke noe problem...