fredag 14. desember 2012

Ny (brukt) maskin 2

Da den nye høggeren kom, ble det samtidig investert i en lastebærer til. Denne skal gå både etter egen høgger samt kjøre unna etter Lage Haraldsrud. Maskinen er en Ponsse Elk og sjåfør på bildet er Herman Tærud.