fredag 9. oktober 2009

Ombygning


For å effektivisere klypeaggregatet mer, bygde vi om styringen. Orginalt er det en stor fjernkontroll en bruker i hytta for å styre velgerventilene på aggregatet. Dette ble alt for tungvint, så vi innhentet hjelp av en teknikker fra Hønefoss Lyd ANS, Trond Løland, som bygde om knappene fjernkontrollen. Etter dette er det nå tre små knapper på den ene minispaken vi bruker i stedet for å måtte flytte handa for å trykke på en stor fjernkontroll.