onsdag 30. september 2009

BIOENERGI

Vi har fått kontrakt med Viken Skog på uttak av heltrevirke til bioenergi. Og med det ble det investert i et klypeaggregat, som monteres på krana i stedet for klo. Med dette aggregatet klypes og samles flere trær opp før det legges bak på bakvogn. Etter flere prøver og forsøk, har vi funnet ut at det er mest hensiktsmessig å klype alt først, for deretter å bytte til risklo og kjøre det sammen med. På denne måten får vi med større lass og en håndterer virket mer effektivt. For tiden rydder vi veikantene innpå Nordmarka.