torsdag 17. juni 2010

Her kjem et nytt medlem...


Etter at vi ble forespurt om større kontrakt på uttak av bioenergivirke måtte vi utvide maskinparken. Så ble det en runde med Innovasjon Norge siden dem lovte investeringstøtte til de som begynte med bioenergi. Men vi var for små, for nyetablerte, for veletablerte, ingen klarte å drive kun med bioenergi, skulle lease ikke kjøpe... -kort sagt: vi fikk ikke støtte etter IN's ufattelig mange unskyldninger...


Vi bestemte oss for å satse uten hjelp fra IN og valget ble en Valmet 911.3, 2005 modell. Forhandler skal bygge om et aggregat slik at vi får mulighet for flertrehandtering på denne. Vi valgte å gå for en maskin med flere muligheter og ikke noen maskin med kniv, da sagkjede er mye kjappere og vi har og mulighet for å ta ut ved og annet rundvirke samtidig med å ta ut heltre til bioenergi. Vi kan og ta på oss oppdrag som tynning og sluttavvirkning.