tirsdag 16. april 2013

Nytt prosjekt på Steinsletta


Etter rydding og uttak av bioenergi har det vært viktig å fjerne uønsket vegetasjon for å få bedre beite i Steinsvika. Vi har blitt leid inn til denne jobben og prøvd ut med beitepusser og kjettingslager på traktor.
Dette har ikke fungert godt nok, så det måtte en maskin med bedre fremkomlighet til.
Tanken på en gravemaskin påmontert kjettingslageren som brukes på traktoren kom, og dette jobbet vi videre med. Selvsagt kan det sies at en får kjøpt slikt utstyr, men av erfaring viser det seg at sjølkomponerte saker fungerer best, og en overgang fra klippepannen til gravemaskinen ble skissert.
Etter mange prøver og forsøk kom løsningen:
Tronrud Enginering As ble brukt til å skjære ut deler i stål med vannskjærer, og disse ble tatt med ned til verkstedet på Rytterager hvor delene ble sveiset sammen. Deretter var det klart for at Jan Harald Thengs kunne komme med graveren.

Jobben går ut på å knuse røtter og små tennung. Dermed var det viktig å komme utpå rett etter at snøen ble borte, men før tælen forsvinner. Dette for å bedre se hva en skal knuse.

Det viser seg at denne kombinasjonen fungerer veldig bra, og planene videre er å fortsette et tett samarbeid med Jan Harald Thengs, slik at vi felles kan tilby andre grunneiere denne utførselen. Kombinasjonen graver med kjettingslager og traktor med kantklipper gjør at en kan holde vegetasjonen nede raskt og effektivt samt at en kan komme til på mange flere steder enn før.

Ta en titt innom www.steinssletta.no !