lørdag 28. desember 2013

Hogst på Ringkolltoppen


I oppdrag for Ringerike Kommune er vi i gang med hogst opp til Ringkolltoppen.
 
Her skal det ryddes for å få bedre utsikt, slik det var for mange år siden.
Samtidig blir det hogget ny trasse for løypemaskin opp til toppen, mulighet for frikjøring ned lia samt at det blir ryddet noe langs lysløypa.
 
Her tar vi ut tømmer kombinert med uttak av bioenergi.
 
 
Men, siden "vårklina" kom til jul, har det vært problematiske driftsforhold og drifta tar lenger tid enn planlagt. Siden det er et aktivt turområde er vi særs varsomme for å ikke lage mer kjøreskader enn høyst nødvendig. Driften her oppe vil være gjennom flere perioder, vi er nå i gang med prosjekt nr 1.
 
Gravemaskinen skal også opp til Ringkollen for å frese hogstavfallet i kjøreveiene, samt at vi nå selv tar hånd om evt. sporrensk.

søndag 15. desember 2013

Ny maskin...

Når en hugger heltre blir det igjen mengder med stubber og småkratt som er heft for senere stell. Dette kan fjernes manuelt med ryddesag/motorsag, men dette tar lang tid og blir sjelden gjort...
Derfor ble det etter mange "prøver og forsøk" investert i en ny Volvo EC 140 DLM med
Prioth AHWI stubbefreser for nettopp å kunne hanskes med all vegetasjon i et område.
Nå kan vi hugge grov sluttavvirkning og gjøre stedet om til gressmark. Dette tar noe tid, men muligheten er tilstede. Vi freser kratt og stubber ned til bakkenivå for letter skjøtsel videre. En kan enkelt bruke beitepusser årene etter, eller at vi kan skjøtte områder senere med kjettingslager som vi nå har tre stykker av - hvor en er til gravemaskina.

Stubbefreseren er levert at Trygve Owren As, og på det siste bilde var det tidligere 5 meter høyt orekjerr. Noen store flisstomper blir det, men det meste er malt opp. Stubbene freses ned til bakkenivå.
 
Ved bruk av denne maskina kan vi ved rydding av havn ta ut rundvirke for salg for deretter å gå inn med denne og frese resten. Et mulig alternativ til hogst av heltre.
 
Ta kontakt for en demonstrasjon!


mandag 25. november 2013

Støtte til uttak av skogsflis (bioenergi) forsvinner


Under landbruksoppgjøret i høst kom det frem at tilskuddet for uttak av skogsflis blir borte med virkning fra 1. januar 2014. Det vil si at det ikke lenger utbetales støtte for hogst av heltre. Denne støtten var i 2013, kr 43,- pr lm3. Det som blir omsøkt frem til 1. desember 2013 blir utbetalt etter satser fra 2013.

Vi beklager dette utfallet men vil se på muligheter for å likevel klare å drive lønnsomt når det gjelder rydding av havninger og kulturlandskap der det kan tas ut heltrevirke. Dette gjøres ved å skaffe leveranse av lauvvirket og se om ny maskin kan knuse opp mindre virke som tidligere ble tatt ut som heltre. Noe annet er at vi ser på nye muligheter hva bjørk gjelder; nemlig å se på muligheter ved å selv ta ut sagtømmer av bjørk og videreforedle dette selv. Alt i dag har vi begynt smått med å ta ut sagtømmer av osp for skjæring av panel samt for trevirke for bruk i badstue.

Dette skjer foreløpig i veldig lite kvantum, men det er et stepp videre...

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål om dette.

tirsdag 16. april 2013

Nytt prosjekt på Steinsletta


Etter rydding og uttak av bioenergi har det vært viktig å fjerne uønsket vegetasjon for å få bedre beite i Steinsvika. Vi har blitt leid inn til denne jobben og prøvd ut med beitepusser og kjettingslager på traktor.
Dette har ikke fungert godt nok, så det måtte en maskin med bedre fremkomlighet til.
Tanken på en gravemaskin påmontert kjettingslageren som brukes på traktoren kom, og dette jobbet vi videre med. Selvsagt kan det sies at en får kjøpt slikt utstyr, men av erfaring viser det seg at sjølkomponerte saker fungerer best, og en overgang fra klippepannen til gravemaskinen ble skissert.
Etter mange prøver og forsøk kom løsningen:
Tronrud Enginering As ble brukt til å skjære ut deler i stål med vannskjærer, og disse ble tatt med ned til verkstedet på Rytterager hvor delene ble sveiset sammen. Deretter var det klart for at Jan Harald Thengs kunne komme med graveren.

Jobben går ut på å knuse røtter og små tennung. Dermed var det viktig å komme utpå rett etter at snøen ble borte, men før tælen forsvinner. Dette for å bedre se hva en skal knuse.

Det viser seg at denne kombinasjonen fungerer veldig bra, og planene videre er å fortsette et tett samarbeid med Jan Harald Thengs, slik at vi felles kan tilby andre grunneiere denne utførselen. Kombinasjonen graver med kjettingslager og traktor med kantklipper gjør at en kan holde vegetasjonen nede raskt og effektivt samt at en kan komme til på mange flere steder enn før.

Ta en titt innom www.steinssletta.no !

fredag 22. mars 2013

Skulle vært her med en kite...

Selv om det hadde vært fint her med en kite, kan man ikke legge under en stol at bedre reklamebilde skal en leite lenge etter!
Dette bildet er tatt på sørenden av Storøya i fbm hogsten der. I bakrunn ser en Geitøya og helt i bakkant er Modumsåsen.

Med dette stemningsbilde gjenstår det bare å si: GOD PÅSKE!

3 1/2 år og egen kite!

Knut Engebret har fått sin første kite. Dette er en Flysurfer Viron 4 kvm. Etter litt ombygning av en sittetrapes str S fikk vi den til å passe. Første treningstur var han fastspent i far sin, og begge to fikk seg noen reale flyveturer! Neste vinter står han alene...sier han i alle fall.

torsdag 21. mars 2013

Biodrift hos Asper sluttføres

Virket som ble hugget våren 2012, hos Asper mellom Kløfta og Jessheim, blir i disse dager kjørt ut. Vi bruker den nye lastebæreren og den står til mer enn forventningene. Det man kjører ut på 3 lass med den gamle 860'n får man med den nye ut på 2 lass, samt at en laster fortere da en ikke trenger løfte alle hiva så høyt grunnet hydrauliske skjøtestaker.

Da det er vekt på den nye maskina har man også bedre kontroll på mengden en kjører ut.
Lasset på disse bildene veier 13 000 kg.

onsdag 20. mars 2013

Bytte av lastebærer

 Mie & Modalen As får med en lærling fra juni 2013. Dette er Halvar Ulven som i dag er elev ved skogskolen på Saggrenda. Han har vært utplassert hos oss i vinter og erfaringa vi har ved han, tilsier at vi tør å satse når vi får med en slik kar. Velkommen skal han være!

I denne anledning ble det bestemt å bytte til nyere lastebærer. Ponssen og Fendt'n ble tatt i bytte mot en ny Komatsu 855. Denne er med langkran, LoadFlex (bredding og vekt), klør for både bioenergi og rundvirke, GPS, kjetting og belter. Maskinen ble levert på Kløfta i dag, hvor den skal kjøre sammen rundt 2000 lm3 bioenergi før den blir flyttet til Ringkollen ved Hønefoss. Herman Tærud er sjåfør, enn så lenge.
Levering på Kløfta

Du verden hvor lei en blir av å ha gamle maskiner, utstyret i verktøykasset blir slitt av slikt...
-Siat: Anders H Modalen

mandag 18. mars 2013

Rydding for Tyrifjorden Golfklubb

I samråd med Viken Skog og Eirik Nørgaard utføres det om dagen rydding rundt golfbanen på Storøya. Denne jobben fører til bedre forhold for golferne både når det gjelder utsikt og tidliger start på banen.
Det tas ut både rundvirke og bioenergi. Velta på bildet er over 100 meter lang, og siden den ligger der golferne ferdes, er den lagt opp meget nøye for at den skal være en positiv opplevelse å beskue.
Totalt er det tatt ut over 2500 lm3 heltre og 500 m3 tømmer.
All transport besørges av Bjørn Olav Nyhus As. Så også transport til og fra Storøya. Ferden over brue er vrien, siden avstanden mellom autovernet i enden av brua er den samme som bredden på maskinen.
Men slikt er da ikke noe problem! 

fredag 14. desember 2012

Ny (brukt) maskin 2

Da den nye høggeren kom, ble det samtidig investert i en lastebærer til. Denne skal gå både etter egen høgger samt kjøre unna etter Lage Haraldsrud. Maskinen er en Ponsse Elk og sjåfør på bildet er Herman Tærud.