torsdag 21. mars 2013

Biodrift hos Asper sluttføres

Virket som ble hugget våren 2012, hos Asper mellom Kløfta og Jessheim, blir i disse dager kjørt ut. Vi bruker den nye lastebæreren og den står til mer enn forventningene. Det man kjører ut på 3 lass med den gamle 860'n får man med den nye ut på 2 lass, samt at en laster fortere da en ikke trenger løfte alle hiva så høyt grunnet hydrauliske skjøtestaker.

Da det er vekt på den nye maskina har man også bedre kontroll på mengden en kjører ut.
Lasset på disse bildene veier 13 000 kg.

Ingen kommentarer: