mandag 18. mars 2013

Rydding for Tyrifjorden Golfklubb

I samråd med Viken Skog og Eirik Nørgaard utføres det om dagen rydding rundt golfbanen på Storøya. Denne jobben fører til bedre forhold for golferne både når det gjelder utsikt og tidliger start på banen.
Det tas ut både rundvirke og bioenergi. Velta på bildet er over 100 meter lang, og siden den ligger der golferne ferdes, er den lagt opp meget nøye for at den skal være en positiv opplevelse å beskue.
Totalt er det tatt ut over 2500 lm3 heltre og 500 m3 tømmer.
All transport besørges av Bjørn Olav Nyhus As. Så også transport til og fra Storøya. Ferden over brue er vrien, siden avstanden mellom autovernet i enden av brua er den samme som bredden på maskinen.
Men slikt er da ikke noe problem! 

Ingen kommentarer: