mandag 25. november 2013

Støtte til uttak av skogsflis (bioenergi) forsvinner


Under landbruksoppgjøret i høst kom det frem at tilskuddet for uttak av skogsflis blir borte med virkning fra 1. januar 2014. Det vil si at det ikke lenger utbetales støtte for hogst av heltre. Denne støtten var i 2013, kr 43,- pr lm3. Det som blir omsøkt frem til 1. desember 2013 blir utbetalt etter satser fra 2013.

Vi beklager dette utfallet men vil se på muligheter for å likevel klare å drive lønnsomt når det gjelder rydding av havninger og kulturlandskap der det kan tas ut heltrevirke. Dette gjøres ved å skaffe leveranse av lauvvirket og se om ny maskin kan knuse opp mindre virke som tidligere ble tatt ut som heltre. Noe annet er at vi ser på nye muligheter hva bjørk gjelder; nemlig å se på muligheter ved å selv ta ut sagtømmer av bjørk og videreforedle dette selv. Alt i dag har vi begynt smått med å ta ut sagtømmer av osp for skjæring av panel samt for trevirke for bruk i badstue.

Dette skjer foreløpig i veldig lite kvantum, men det er et stepp videre...

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål om dette.

Ingen kommentarer: