søndag 15. desember 2013

Ny maskin...

Når en hugger heltre blir det igjen mengder med stubber og småkratt som er heft for senere stell. Dette kan fjernes manuelt med ryddesag/motorsag, men dette tar lang tid og blir sjelden gjort...
Derfor ble det etter mange "prøver og forsøk" investert i en ny Volvo EC 140 DLM med
Prioth AHWI stubbefreser for nettopp å kunne hanskes med all vegetasjon i et område.
Nå kan vi hugge grov sluttavvirkning og gjøre stedet om til gressmark. Dette tar noe tid, men muligheten er tilstede. Vi freser kratt og stubber ned til bakkenivå for letter skjøtsel videre. En kan enkelt bruke beitepusser årene etter, eller at vi kan skjøtte områder senere med kjettingslager som vi nå har tre stykker av - hvor en er til gravemaskina.

Stubbefreseren er levert at Trygve Owren As, og på det siste bilde var det tidligere 5 meter høyt orekjerr. Noen store flisstomper blir det, men det meste er malt opp. Stubbene freses ned til bakkenivå.
 
Ved bruk av denne maskina kan vi ved rydding av havn ta ut rundvirke for salg for deretter å gå inn med denne og frese resten. Et mulig alternativ til hogst av heltre.
 
Ta kontakt for en demonstrasjon!


Ingen kommentarer: