lørdag 28. desember 2013

Hogst på Ringkolltoppen


I oppdrag for Ringerike Kommune er vi i gang med hogst opp til Ringkolltoppen.
 
Her skal det ryddes for å få bedre utsikt, slik det var for mange år siden.
Samtidig blir det hogget ny trasse for løypemaskin opp til toppen, mulighet for frikjøring ned lia samt at det blir ryddet noe langs lysløypa.
 
Her tar vi ut tømmer kombinert med uttak av bioenergi.
 
 
Men, siden "vårklina" kom til jul, har det vært problematiske driftsforhold og drifta tar lenger tid enn planlagt. Siden det er et aktivt turområde er vi særs varsomme for å ikke lage mer kjøreskader enn høyst nødvendig. Driften her oppe vil være gjennom flere perioder, vi er nå i gang med prosjekt nr 1.
 
Gravemaskinen skal også opp til Ringkollen for å frese hogstavfallet i kjøreveiene, samt at vi nå selv tar hånd om evt. sporrensk.

Ingen kommentarer: